SAL7783, Act: R°208.2-V°208.1 (417 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°208.2-V°208.1  
Act
Date: 1498-12-17

Transcription

2019-01-26 by Willy Stevens
It(em) es tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tien bevorwert en(de) ondersproken/
wes goeden rinten oft pachten men bevi(n)den sal naemaels/
ongedeylt datme(n) die te gelijke bijden voirs(creven) drie kinde(re)n/
deylen sal Ende oftme(n) naemaels bevonde dat e(n)nige der/
voirs(creven) goeden inden voirs(creven) drie deelen begrepen met meer/
co(m)mers belast wae(re)n dan voe(r) gespecificeert is gedragen(de)/
bove(n) eene(n) stuver erflijck dat dande(re) dien dair af gelijk(er)lijc/
sulle(n) te baten come(n) ende hulpe(n) dragen oft afdoen Ende/
oft die min belast wae(re)n dan voirs(creven) is gedragen(de) bove(n)
//
eene(n) stuver erflijck dat sal den ande(re)n insgelijcx te baten/
comen It(em) ende wes co(m)me(re)n verschenen zijn zedert d(er) doot/
van hue(re)n vader ende verschijne(n) sullen tusschen dit ende/
kersmisse naistcomen(de) dat zij die te gelijke drage(n) sulle(n)/
Ende wes rinte(n) oft vervalle(n) gevalle(n) sijn oft valle(n) sulle(n)/
bynne(n) den selven tijde die zullen zij te gelijke heffen/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-19 by Jos Jonckheer