SAL8113, Act: V°35.1 (46 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°35.1  
Act
Date: 1441-08-06

Transcription

2020-08-11 by Gerry Van Helmont
It(em) wa(n)t dien dat de vors(creven) claes ald(aer)naest de(n) voirs(creven) hofke(n) eene(n) ande(re)n hof/
heeft liggen(de) en(de) een cleyn huyske(n) op sijn erve ald(aer) inde(n) hoeck va(n) sinen/
hove tussche(n) beyde heeft staende soe heeft de voirs(creven) claes den voirs(creven)/
gorde geconsenteert dat hij int selve huyske(n) van sijnre sijden/
een dorpen hange(n) mach tot sine(n) gerieve en(de) dat tot sine(n) wille/
gebruyken ten wa(r)e dat de voirs(creven) claes den selve(n) sine(n) grote(n) hof/
vercochte alsdan en soude de voirs(creven) gort int voirs(creven) huysken/
gheen recht meer hebbe(n) mer soude die doe(r) wed(er) doen/
verplecke(n) en(de) vermake(n) op sine(n) cost cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer