SAL8121, Act: V°207.3 (260 of 381)
Search Act
previous | next
Act V°207.3  
Act
Date: 1451-06-10

Transcription

2020-01-08 by xavier delacourt
It(em) want de vors(creven) gheert zanne(n) laureyse va(n) wi(n)ghe va(n) wettig(er) schout sculd(ich) is de so(m)me va(n) xv salute(n)/
en(de) x pl(a)c(ken) Soe eest dat de vors(creven) gheert en(de) sijn vors(creven) iii kinde(re) met hem de(n) selve(n) ja(n)ne va(n) coude(n)/
b(er)ge geco(n)se(n)teert en(de) gewillecoert hebbe(n) dat hij mette(n) selve(n) beleide alsoe vele goets vande(n) selve(n) goede(n)/
sal mogen v(er)hue(re)n en(de) v(er)sette(n) en(de) de pe(n)ni(n)ge(n) vand(er) selv(er) hueri(n)ge(n) t(er) stont op boe(re)n alsoe hoge de so(m)me/
des vors(creven) laur(eys) gedraeght en(de) die de(n) vors(creven) laur(eyse) uut reike(n) en(de) bet(alen) bi(n)ne(n) vi weke(n) neestcom(ende)/
Dwelc de vors(creven) ja(n) va(n) coude(n)berge den vors(creven) laur(eyse) alsoe voert mette(n) selve(n) beleide bi(n)ne(n)/
de(n) selve(n) middele(n) tide geloeft heeft en(de) toegeseet te doene eve(n) [v(er)re] hij yema(n)de sal co(n)ne(n) bevi(n)de(n)/
die(n) de vors(creven) goede aenverde(n) wille [alsoe aenstae(n) sulle(n)] oft datme(n) hem sal conne(n) aengebri(n)ge(n) de gheene/
die die alsoe in hueri(n)gen wille(n) aenveerde(n) [houde(n)] en(de) dat sond(er) last jans va(n) coude(n)berge/
vors(creven) Welke costen de vors(creven) laur(eys) voe(r) legge(n) sal en(de) die wed(er)om op boe(re)n ten vors(creven)/
tijde gelijc sine(n) p(ri)ncipale(n) pe(n)ni(n)ge(n) vors(creven) en(de) te dier meyni(n)ge(n) sal tselve bel(eit)/
ond(er) scep(enen) blive(n) liggen(de) cor(am) ti(m)ple lint(re) junii x a(nn)[o] li[o]
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-03-30 by kristiaan magnus