SAL8125, Act: V°115.4 (115 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°115.4  
Act
Date: 1454-11-30

Transcription

2020-11-19 by kristiaan magnus
It(em) want de vors(creven) jan de hont vand(er) vors(creven) lijfpens(ien) te/
hemwert niet meer gehave(n) noch getoge(n) en heeft tot sijnen/
deele dan de pe(n)ni(n)gen vanden eene(n) rijd(er) lijfpens(ien) en(de)/
de vors(creven) henric de pe(n)ni(n)gen vanden and(ere)n i(½) rijd(er) lijfpe(n)s(ien) en(de)/
soe hebbe(n) sij malc den ande(re)n toegeseet [en(de) geloeft] oft e(n)nich van/
hen vord(er) gepraemt worde dan elc vanden sijnen [het wae(re) va(n) pachte oft vande(n) principale(n) pe(n)ni(n)gen] dat/
sij d(aer) af deen den and(ere)n ontheffen sulle(n) met alsulke(n) coste(n)/
en(de) lasten als sij mids gebreke [van betalinge(n)] des and(ere)n gelede(n) sulle(n) hebbe(n)/
en(de) sal elc va(n) hen beiden dese(n) brief gebruyke(n) en(de) hem d(aer) mede/
behulpe(n) dies behoere(n) sal cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer