SAL8125, Act: V°130.2-R°131.1 (125 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°130.2-R°131.1  
Act
Date: 1454-12-10

Transcription

2020-12-21 by kristiaan magnus
It(em) want jan van chynoe chynnoet als geleit/
tot allen den goeden have en(de) erve henrix/
faets op den dach van heden hadde doen/
inscrive(n) de kerckmeest(er)s en(de) heilichgheestmeest(er)s/
van huldenb(er)ge en(de) oic lijsbetthen faets sust(er)/
des voirs(creven) henrix die hem ongebruyc dede(n)/
aende goede h(ier) ond(er) bescr(even) Yerst aen huys ende/
hof met alle(n) sijnd(er) toebehoirte(n) geleg(en) te hulde(n)/
berge ond(er) de kercke inde elle ald(aer) met allen/
den ande(re)n erfliken goede(n) des selfs henrix/
ende voirts aende have h(ier) nae v(er)volgende/
Ierst vi ee(re)n potten iiii ee(re)n ketels iii(½) zwerte/
ketels vi ee(re)n panne(n) ii brantrode xii tynne(n)/
/ scolen (½) dossijne co(m)mekens vi te(n)ne(n) kendeleers/
i scapraeye ii scrijne(n) iii bedden met hoe(re)r/
toebeh(oirten) vi drijvoete i hael i scermael/
i tange i roester iii ty(n)nen quaertpotten/
met alle(n) den ande(re)n haeflike(n) goede(n) inden/
voirs(creven) huyse wesende Aldaer de voirscr(even)/
p(er)soene niet comen en sijn den voirs(creven)/
janne van chynnoet sijne(n) dach va(n) rechte/
wachtende ende inden rechte compare(re)nde/
soe hebben de scepen(en) van loeven(e) t(er) manisse(n)/
smeyers gewijst voer een vo(n)nisse waer/
de voirs(creven) kerckmeest(er)s heilichgheestmeest(er)s/
en(de) lijsbeth niet en quame(n) ten opstane smeyers/
ende d(er) scepen(en) datmen dan den voirs(creven)/
janne van chynnoet vande(n) voirs(creven) goeden/
houden sal in sijne(n) beleide alsoe verre/
alst noch voer hen come(n) es p(rese)nt(ibus) roelofs/
abs(oloens) opp(endorp) velde decembr(is) x
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer