SAL8126, Act: V°148.4 (177 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°148.4  
Act
Date: 1455-12-23

Transcription

2019-05-13 by Marika Ceunen
Item de vors(creven) moed(er) heeft bevurw(er)t oft sij voir d(er) vors(creven) hue(re)r dochte(r)/
aflivich worde der selver barbele(n) ond(er) huer dage alsd(oen) noch sijnde/
dat dan de naeste vriende vand(er) selver barbele(n) de vors(creven) schout inne/
heffen en(de) opbue(re)n sulle(n) ten meeste(n) p(ro)fijte vand(er) selv(er) barbele(n) o(m)me d(er) selve(n)/
sijn noetorft d(aer)aen te nemen(en) dwelc oft so gebuerde soe hebbe(n) [heeft] de selve/
van goylaert de jonge de selve schout den selven vrienden diet/
tkint aenveerde(n) zulle(n) geloeft te betale(n) ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator