SAL8136, Act: R°251.2-V°251.1 (376 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°251.2-V°251.1  
Act
Date: 1467-05-16

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
It(em) joffrouwe marie va(n) maerbeke weduwe berthelmeeus wile(n)/
de hont bij (con)sente en(de) wille jacops vanden poele nu huers mans/
jan en(de) joffrouwe marie maghdalene [heleene] shonts huer kinde(re) tierst/
uut hue(re)n broode gedaen sijnde te wete(n) de vors(creven) joffrouwe magh/
dalene [heleene] bij (con)sente philips de hont maech en(de) vrie(n)t d(er) selv(er) joffrouwe/
maghdalene(n) [heleene(n)] van svad(er)s zijden hebben geloeft ongesund(er)t en(de)/
omv(er)sceide(n) en(de) elc voir al coenrarde de hont brued(er) jans en(de)
//
en(de) joffrouwe maghdalene(n) [heleene(n)] vors(creven) nu absent sijnde indien te/
hebbene en(de) te v(er)vane dat hij t(er) manissen pauwels oliviers/
guedinghe en(de) vestich(eit) doen sal daer en(de) soe dat behoert va(n)/
allen sine(n) gedeelte recht actie p(ro)p(ri)eteit en(de) int(er)est als hem toe/
behoert oft toebehoe(re)n soude moghen int hof vanden stade met/
allen sine(n) toebehoerte(n) in heerlicheid(en) en(de) chijsgoed(en) gelijcmen/
tselve hof alsoe v(er)re het leen is in leene en(de) alsoe v(er)re/
alst chijsgoet is chijslic houden(de) is vanden h(eer)scape va(n) arschot/
Et t(antu)m cor(am) neus(nijdere) vynck maii xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator