SAL8137, Act: R°233.5-V°233.1 (366 of 397)
Search Act
previous | next
Act R°233.5-V°233.1  
Act
Date: 1468-05-30

Transcription

2020-07-09 by Jef Willemsens
It(em) lijsbeth coeleneers weduwe wout(er)s wile(n) de pundre woute(r) henric en(de)/
aelbrecht spu(n)ders huer kinde(re) te wete(n) den vors(creven) albrechten tierst uut d(er)/
vors(creven) sijnre moed(er) brode ged(aen) sijnde henric van beke briede(r) en(de) lijsb(eth)/
spu(n)ders sijn wijff sust(er) der vors(creven) gebruede(re)n in p(rese)nc(ia) d(er) scepen(en) van loven(e)/
gestaen hebben gekint en(de) gelijt voir hen hue(re)n erve(n) en(de) naecomelingen/
dat hen va(n) janne leemans scoemake(r) ja(n)ne bernee(re) en(de) vrancke(n) willem(air)/
sone wijlen vranx voir hen en(de) hue(re)n naec(omelingen) genoech gedaen is en(de) v(er)vult
//
de gelufte van v(er)vane die de vors(creven) jan leemans jan bernee(re) en(de) vrancke/
gedaen hebben den vors(creven) wijlen woute(re)n de pundre o(m)me mathijse leemans/
sone des vors(creven) jans leemans van sine(n) iersten bedde indie(n) te hebben soe wa(n)neer/
hij tot sinen mondigen dagen comen sijn soude dat hij dan den vors(creven) wijlen/
wout(ere)n de pu(n)dre genoech soude doen van ii husen neve(n) een gelegen/
met allen hue(re)n toebehoirten gelegen inden lange bruel tege(n) ov(er) sinte/
m(ar)grieten capelle tusscen de goede wout(er)s loenijs en(de) thoechuys jans wilen/
huene in dand(er) zijde It(em) van eenre huymelich(eit) staen(de) opde voere tegen/
over den goeden vors(creven) in welke goede de vors(creven) wijlen woute(r) de pu(n)dre/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) gegoet en(de) geerft is gelijc de scep(enen)/
brieve va(n) lov(en) d(aer) op gemaect xvii dage in junio int jair xiiii[c] lxi/
volcomelic beg(ri)pen Geloven(de) de vors(creven) weduwe woute(r) he(n)ric ende/
albrecht gebruede(re) hue(re) kinde(re) henric van beke en(de) lijsbeth spu(n)ders/
sijn wijff den vors(creven) ja(n)ne leemans ja(n)ne bernee(re) en(de) vrancken willem(air)/
nocht hue(re)n erfg(enamen) uut ocs(uyne) d(er) vors(creven) geluften va(n) v(er)vane ne(m)m(er)meer/
aentespreken te moeye(n) noch te vexe(re)n bij hen selve(n) noch nyeman(de)/
and(er)s in enige(n) rechte geestelic oft weerlic in enig(er) manie(re)n cor(am)/
col(onia) m(ar)sels maii ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator