SAL8137, Act: V°160.2 (248 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°160.2  
Act
Date: 1468-03-08

Transcription

2020-03-22 by Jef Willemsens
It(em) jan de witte zone wijlen jans in p(rese)nc(ia) heeft ghekent en(de) ghelijt dat/
dat hij van pete(re)n vander hoeve(n) alsnu burg(er)meest(er) te loven(e) ghehaven/
ende ontfanghen heeft de su(m)me van ix[c] lxxiii gulden(en) pe(n)ninghe(n) geheete(n)/
saluyte(n) der mu(n)ten (et)c(etera) te xxv st(uvers) stuck alse vande(n) v(er)coepe sijnre goede te/
kerchem gheleghen die hij den selve(n) pete(re)n onlanx vercocht en(de) ov(er)gegoet/
heeft Bekennen(de) hem mits den voirs(creven) ix[c] en(de) lxxiiii saluyte(n) vanden/
gheheelen coepe ende den gheheelen coepe ende den gheheele(n) prijse der/
voirs(creven) goede(n) volcomelijken ende al v(er)nueght en(de) betaelt te zijne/
Gheloven(de) voir hem ende sine(n) naecomelinghen den voirs(creven) pete(re)n sine(n) erve(n)/
ende naecomelinghen dair af ne(m)mermeer aen te spreken(e) te moeyen(e)/
noch te vexeren(e) bij hem selve(n) noch by yeman(de) and(er)s in e(n)nige(n) rechte(n)/
gheesteleck of w(er)lick in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) roelants tymple m(ar)tii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator