SAL8138, Act: R°93.5-V°93.1 (134 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°93.5-V°93.1  
Act
Date: 1468-12-05

Transcription

2021-01-05 by Christine van Thillo
It(em) arnt van thienen zone henricx van thiene(n) wonen(de) te cortbeke ov(er)dijle/
wout(er) van thiene(n) wonen(de) te vaelbeke opt sandeken brueder des vors(creven) aerts/
jan nots wonen(de) tsint jorijs weerde swag(er) desselfs arnts ende jan van dieve(n)/
zone henricx wijlen van dieve(n) wonen(de) te cortbeke voirs(creven) hebben ghelooft/
onghesund(er)t ende onv(er)scheiden ende elck voir al arnde ruwiers zone denijs/
ruwiers ende gheerde die scoesitte(re) oft den eene(n) van hen bring(er) sbriefs/
als vanden houwe van drie boende(re)n boschs luttel myn oft meer des vors(creven) denijs ende gheerts ghelegen te huldenb(er)ghe ter plaetssen gheheeten ter/
heyden Te weten(e) voir elck boend(er) xiiii rinssche gul(den) van goude goet/
ende ghinghe xx stuv(er)s voir elken der vors(creven) rins gul(den) gherekent te bamisse/
naestc(omende) te bet(alen) ende inden wissel te loven(e) te leveren(e) als vervolghde schout
//
opde vurw(er)den hier ond(er)bescreve(n) Inden yersten datmen tvors(creven)/
bosch int gheheel ov(er)meten sal ende dat ghedaen dat de vors(creven)/
ghelovers dair af leveringhe ontfanghen sullen bynne(n) vreets/
ende voir de fauten bynnen hebben een dach(mael) ende oft alsdan des/
vors(creven) boschs bynne(n) vreets meer oft myn wordden bevonde(n) houden(de)/
ind(er) maten dair vors(creven) es dat de vors(creven) schuld(er)s nae de ghelande/
van dien meer ende myn betalen sullen elck boend(er) gherekent/
als voe(r) It(em) dat de selve schuld(er)s int groothout vanden vors(creven)/
bossche ouder sijnde dan den houw egheen recht noch sacht/
hebben in sullen ende dat sij tselve bosch ruyme(n) en(de) afhouwe(n)/
sullen ghelijck hue(re)n reghenoeten cor(am) absoloens vos dec(embris) v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator