SAL8142, Act: R°359.1 (638 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°359.1  
Act
Date: 1474-04-02

Transcription

2020-12-30 by myriam bols
It(em) also als ten vervolghe h(ere)n wouters sweers p(ro)cureur sgoidsh(uys) vande(n)/
xi[m] meeghden te loeven dwelck met scepen(en) brieve(n) van loeven van/
over vele jairen gepasseert houden(de) es we van weghen der/
weduwen henricks wilen van artsloe p(ro)fesse inden vors(creven) goidsh(uyse)/
zeven gulden ryders erfliker rinten aen en(de) op thof ende de/
goede h(ere)n robbeerts loenijs priest(er)s in huysen hoven wynnen(de) lande(n)/
beemden eeusselen bosschen tsijze rinten en(de) ande(re)n heure(n) toebeh(oerten)/
gelegen te berthem gescreven en(de) versocht es geweest vander/
stad wegen van loeven den meye(r) van heverle of zinen stedehoude(r)/
te berthem de voirs(creven) goede ende onderpande met heuren toebeh(oerten)/
van [gevelden] eycken en(de) ande(re)n te leve(re)n en(de) te doen volghen den voirscr(even)/
goidshuyse om dair aen te nemen zijn wettich gebreck hem va(n)d(er)/
voirs(creven) rinten uutstaende en(de) de costen van rechte d(air) op loepende/
Ende oft de voirs(creven) h(er) robbeert oft yeman(de) anders tegen de vors(creven)/
scepen(en) brieve yet seggen oft alleg(ere)n wilde dat hij dan tot/
eene(n) zek(ere)n daghe van rechte comen wa(r)e voer meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven tot welken daghe de voirs(creven) h(er) robbeert geco(m)pareert/
es en(de) den selven dach van rechte doen dienen(de) hij ter eenre sijden/
en(de) de voirs(creven) h(er) wouter ter ande(re) uutgesett hebben en(de) verlingt/
tot op den dach van heden gelijc tregister dat inhoudt en(de)/
de voirs(creven) h(er) robbeert op heden noch bij hem selven noch zine(n) p(ro)cur(eur)/
gecompareert en es So hebben de scepen(en) van loeven ter maniss(en)/
tsmeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse so verre svoirs(creven) goidshuys/
wederp(ar)tie net en quame ten opstaene tsmeyers ende van hen/
datmen hem dan [den voirs(creven) procur(eur)] houden soude vanden voirs(creven) goeden in zijnre/
lev(er)inghen also verre alst noch voer hen comen es cor(am) abs(oloens)/
miles blanck(aer)t iud(oco) abs(oloens) m(er)cels lynden ap(ri)lis ii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus