SAL8142, Act: R°89.1 (158 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°89.1  
Act
Date: 1473-10-08

Transcription

2020-09-02 by myriam bols
Na dien dat meester peter van loeven medicijn afgequeten heeft/
eenen peter erflic die joffr(ouwe) liesbeth weduwe meester vrancx wilen/
van dyeven hadde en(de) houden(de) was [aen en(de) op de goede hier na bescreven te weten ierst aen en(de) op huys en(de) hof met zijnre toebeh(oirten) peters blanckairts vollers en(de) lucien tav(er)niers zijns wijfs gelegen inde coestrate tuschen de goede gheerds de leeu wijngaird(er)s en(de) margrieten zijnre huysvrouwen weduwe jans wilen met den ghelde scepmans aen beiden zijden It(em) aen en(de) op twee woeninghen neven een gelege(n) met den huyse dair achter staende en(de) met den hove en(de) wijngairde d(air)aen gelegen en(de) alle ande(re)n zinen toebehoirten houden(de) een dach(mael) luttel min of meer meest(er) pet(er)s van loeven midicijns tegen den voirs(creven) pet(ere)n blanck(aer)t v(er)crege(n) gelege(n) inde sluysst(ra)ta over de brugghe ald(air) tuschen de goede henr(icx) vand(er) hairt en(de) den wech gaende benede(n) den wijng(ar)t gehete(n) den vyleerbergh comen(de) acht(er)w(er)t tot den goeden joffr(ouwen) katlinen wed(uwen) jans wile(n) de witte] op een huys met zijnre toebeh(oirten)/
des voirs(creven) meester peters gelegen inde sluysstrate tusschen the(m)meken/
in deen zijde en(de) de voirs(creven) sluysstrate in dande(r) zijde en(de) de/
pe(n)ninghe d(air)af gesett opden wissel bege(re)nde guedinge d(air)af/
vander voirs(creven) weduwen ende heuren kynde(re)n te hebben des/
die selve weduwe mids dat heur kynde(re) noch onder heur dage/
zijn niet wel gedoen en kan So es get(er)mineert bijden/
raide vander stad dat de voirs(creven) weduwe de guedinghe doen sal/
en(de) d(air) inne geloven heur kynde(re) te vervane en(de) voir de gelufte/
van vervane redelike caucie en(de) borchtocht fi fideussorie/
stellen ende datmen die beke(re)n sal wed(er)om in gelike rinte(n)/
tot behoef vanden kynde(re)n vander erflich(eit) en(de) tot behoef vand(er)/
weduwen tot heurer tocht cor(am) roelofs tybe burg(imagistris) et/
aliis in (con)silio oct(obris) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus