SAL8145, Act: V°54.1 (103 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°54.1  
Act
Date: 1478-08-20

Transcription

2021-04-16 by Pieter Soetewey
It(em) want aert storre als geleit na den rechte der stad van loven(e) uut/
machte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) voir zijn wettich gebreck van eenen/
mudde corens lijftochte(n) ten live pet(er)s vanden dale beckers onder den/
anderen tot allen den goeden beyde have ende erve henricx wile(n) wasschart/
ende lambrecht cloetkens geheten van dueren soe wair die belegen/
zijn op in dijssendage lestleden hadde doen bescriven den voirs(creven) lambrecht/
ende jan wynter aende(n) meye(r) van herent oft zijne(n) stedehoudere te/
nederyssche die hem de voirs(creven) goede ongebruyckich maecte(n) de selve houden(de)/
en(de) hantplichtende sond(er) wille ende consente des voirs(creven) aerts storre en(de)/
sonder hem te vernuege(n) van zijne(n) wettigen gebreken voirs(creven) ende versocht/
dat zij hue(r) hande lichten souden vanden voirs(creven) goeden oft jegen hem te/
rechte come(n) Tot welken dage zij niet en quamen de(n) voirs(creven) aerde storre/
trecht voirt versuekende Also dat de scepen(en) van loeven(e) ter manisse(n) smeyers/
wijsden voir een vonnisse tybaut steenweechs d(er) stad bode die de voirs(creven)/
br(ief) gedragen hadde yerst aengehoirt die cleerde bij zijne(n) eede dat dex/
ploit gedaen was ende partie(n) dach besceyde(n) datmen den voirs(creven) aert/
storre vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
so v(er)re dat alnoch voir scepen(en) come(n) is cor(am) o(mn)ib(us) de(m)pto roel[ofs] augusti xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-09-06 by The Administrator