SAL8147, Act: V°15.3 (28 of 644)
Search Act
previous | next
Act V°15.3  
Act
Date: 1481-07-04

Transcription

2021-11-11 by Dominique Van Daele
It(em) want de voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne van groesbeke vand(er) voirs(creven) erfrinte(n)/
noch eene(n) ande(re)n erfbrief opd(en) selve(n) willem(me) vand(er) dat(um) xiiii[c] lxxviii ix/
febr(uarii) soe is (con)d(icie) vorweerde en(de) de meyni(n)ge van dien de voirs(creven) wille(m)/
en(de) sijn nacomel(ingen) eens des jairs gestaen sulle(n) aen d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n)/
en(de) hue(r) nacomel(ingen) met iii rins gul(den) te betalen(e) behoudel(ijc) der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
katlijne(n) hue(r) behulp met welcken brieve huer dat best gelieve(n) sal Op/
alsoe dat de selve jouffr(ouwe) katlijne metten voirs(creven) outste(n) br(ief) gheen/
ande(r) pande en sal moegen eysschen het en wae(r) dat zij gebreck/
vonde inde gudinge ende vastich(eyt) voirs(creven) oft dat de voirs(creven) goede(n)/
in nacomen(de) tijden voe(r) de voirs(creven) erfrinte van iii rins guld(en) voirs(creven) nae/
den rechte van des(er) stad niet goet genoech bevonden en wordden en(de)/
te des(er) meyni(n)ge(n) sal den voirs(creven) yersten en(de) outste(n) erfbr(ief) ond(er) scep(enen) blive(n) liggen(de) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator